Remeten mostres d’una canal de boví de raça Gasconne de 3 anys, que presenta congestió generalitzada, equimosis i un aspecte sorrenc del greix subcutani. La lesió també afecta al teixit muscular. Els SVOs sospiten d’alguna patologia inflamatòria subepidèrmica.

L’estudi histopatològic de les mostres remeses evidencia la presència de múltiples quists protozoaris intracel·lulars entre les fibres musculars i els adipòcits del teixit subcutani. La morfologia dels quists és característica de protozous de la família Sarcocystidae, molt probablement membres del gènere Besnoitia, en la vaca l’espècie més comú B. besnoiti.

L’aspecte de la canal és més congestiu del normal i amb equimosis.

L’aspecte de la canal és més congestiu del normal i amb equimosis.

Detall de la consistència alterada del teixit adipós subcutani. Noteu la presència de minúsculs nodulets blanquinosos amb aspecte sorrenc, que es corresponen als quists amb bradizoïts de Besnoitia, de mida suficient per veure’ls a ull nuu.

Detall de la consistència alterada del teixit adipós subcutani. Noteu la presència de minúsculs nodulets blanquinosos amb aspecte sorrenc, que es corresponen als quists amb bradizoïts de Besnoitia, de mida suficient per veure’ls a ull nuu.

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil•lina Eosina. Un del múltiples quists observats (centre), de mida força gran, que contenen multitud de bradizoïts de Besnoitia entre les fibres musculars (a la dreta) i associats a reacció inflamatòria (a dalt a l’esquerra).

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil•lina Eosina. Un del múltiples quists observats (centre), de mida força gran, que contenen multitud de bradizoïts de Besnoitia entre les fibres musculars (a la dreta) i associats a reacció inflamatòria (a dalt a l’esquerra).

Observació directe al microscopi de teixit conjuntiu d'un animal amb besnoitiasi. Les estructures esfèriques corresponen als quists.

Observació directe al microscopi de teixit conjuntiu d’un animal amb besnoitiasi. Les estructures esfèriques corresponen als quists.