En els últims mesos ens han fet arribar 4 casos de canals de cavall amb una coloració groguenca-marronosa anormal del teixit adipós.

En tots els casos es tracta de malaltia del greix groc (en anglès Yellow fat disease) que consisteix en una esteatitis granulomatosa crònica (entraria dins d’un concepte més genèric de Lipodistrofia, referit a un alteració del teixit adipós). Anteriorment hem descrit aquesta alteració en vacú.

Breument, aquesta malaltia consisteix en que degut a una manca de poder reductor s’oxiden lípids i el que observem al microscopi (i és el que dóna color grogós-marronós al greix) és l’acúmul de pigments resultants de la degradació d’aquests lípids, especialment a l’interior de macròfags. Aquesta oxidació de lípids provoca una reacció inflamatoria macrofàgica (=granulomatosa difusa).  Aquests pigments es coneixen amb el nom de ceroide, que és un tipus de lipofuscina.

Anteriorment es diagnosticava aquest casos amb el terme xantomatosi, però és un terme en desús (ja no apareix als llibres de text més recents) i per tant recomanem deixar d’utilitzar-lo.

De cara a la salut pública, al tractar-se d’una inflamació generalitzada del teixit adipós entenem que son canals no aptes, però inicialment no hauria de suposar un risc més enllà de l’alteració organolèptica tant de color com probablement de sabor (greix oxidat, ranci).

Canvi de coloració del teixit adipós. A la dreta detall d’una secció de múscul.

Canvi de coloració del teixit adipós. A la dreta detall d’una secció de múscul.

 

El teixit adipós de l’epicardi també presenta canvi de coloració evident.

El teixit adipós de l’epicardi també presenta canvi de coloració evident.

Estudi anatomopatològic. Les preparacions tenyides amb Hematoxilina i eosina (H&E) permeten observar la presència de macròfags al teixit adipós amb cúmul de pigment intracitoplasmàtic en forma de petites esferes de color ataronjat. En algunes seccions s’apreciava també inflamació franca del teixit adipós amb presència de cèl•lules gegants multinucleades (sageta). En aquest cas els pigment es va tenyir intensament amb la tinció d’Àcid Periòdic Shiff (PAS) que marca polisacàrids. La tinció de Ziehl Neelsen (ZN) tenyia amb intensitat variable els cúmuls de pigment.

Estudi anatomopatològic. Les preparacions tenyides amb Hematoxilina i eosina (H&E) permeten observar la presència de macròfags al teixit adipós amb cúmul de pigment intracitoplasmàtic en forma de petites esferes de color ataronjat. En algunes seccions s’apreciava també inflamació franca del teixit adipós amb presència de cèl•lules gegants multinucleades (sageta). En aquest cas els pigment es va tenyir intensament amb la tinció d’Àcid Periòdic Shiff (PAS) que marca polisacàrids. La tinció de Ziehl Neelsen (ZN) tenyia amb intensitat variable els cúmuls de pigment.

 

Un altre exemple de malaltia de greix groc.

Un altre exemple de malaltia de greix groc.