Ens remeten mostres d’intestins de porc d’una partida en què 100 animals presentaven una coloració negrosa de la mucosa intestinal en tota la seva longitud. La coloració es limitava a la mucosa sense aprofundir a la resta de capes de l’intestí. La resta d’òrgans no presentava lesions.

L’estudi histopatològic va evidenciar la presència d’una moderada quantitat de macròfags a nivell de la làmina pròpia de la mucosa que contenien un pigment granular de coloració marronosa. En ocasions també es podia observar pigment lliure a la làmina pròpia. Al nòduls limfàtics també es podien observar alguns macròfags amb el mateix pigment.

Es va realitzar una tinció de PEARLS per detectar ferro que va evidenciar la presencia de hemosiderina en alguns macròfags, però no era el component principal del pigment acumulat. També s va fer una tinció amb àcid rubeànic per a la detecció de coure, amb un resultat negatiu.

Es tracta doncs d’un cúmul d’un pigment inert (no genera resposta inflamatòria) de molt probable origen dietètic, però es desconeix la serva composició i origen. Es descarta lipofuscinosi ja que en aquest cas l’acumulació seria a les fibres musculars llises i no a la làmina pròpia.

Si heu observat casos similars o sabeu de pigments que, introduïts a la dieta, poden donar aquesta alteració us convidem a que ho compartiu a l’espai de comentaris del final de l’entrada.

En humans es descriu la Melanosis coli, una acúmul de pigment d’origen dietètic que també ha estat descrit en porcs.

Coloració negrosa de la mucosa intestinal (a baix) en comparació amb un intestí normal (a dalt) (s’ha capgirat l’intestí per permetre l’observació de la mucosa).

Detall de la coloració de la mucosa de l’intestí gruixut.

La intensitat del canvi de coloració és variable entre animals i en els diferents trams. En alguns casos la tonalitat és verdosa.