Hem rebut vàries consultes sobre canvis de coloració verdosa en múscul estriat.

Diagnòstic diferencial d’alguns canvis de coloració a la muscualtura, especialment quan aquests te tonalitats groguenques i/o lleugerament verdoses:

  • Autòlisi del teixit muscular (Figures 1 i 2).
  • Miositis eosinofílica: procés inflamatori en que abunda la infiltració del múscul per leucòcits polimorfonuclears eosinòfils que donen una coloració groguenca i/o verdosa característica (Figures 3 i 4). Habitualment s’associa a la ruptura de quists de paràsits musculars del gènere Sarcocystis spp.
Àrea focal irregular amb canvi de coloració en el múscul d’una vedella de 12 mesos. La lesió és humida al tacte i fa olor repugnant. A l’examen antemortem no es van observar alteracions.

Àrea focal irregular amb canvi de coloració en el múscul d’una vedella de 12 mesos. La lesió és humida al tacte i fa olor repugnant. A l’examen antemortem no es van observar alteracions.

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil·lina-Eosina de la mostra de la Figura 1. Es pot observar fragmentació de fibres musculars i cúmuls d’abundants microorganismes de putrefacció (asterisc). No s’observa cap fenomen inflamatori.

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil·lina-Eosina de la mostra de la Figura 1. Es pot observar fragmentació de fibres musculars i cúmuls d’abundants microorganismes de putrefacció (asterisc). No s’observa cap fenomen inflamatori.

Zones multifocals irregulars d’aspecte més pàl·lid i de coloració groguenca a la musculatura d’una vedella Simmental de 15 mesos.

Zones multifocals irregulars d’aspecte més pàl·lid i de coloració groguenca a la musculatura d’una vedella Simmental de 15 mesos.

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil·lina-Eosina de la lesió mostrada a la figura 3. Es pot observar una intensa reacció inflamatòria constituïda principalment per leucòcits polimorfonuclears eosinòfils (sageta) i associat a la presència de quists parasitaris intracel·lulars de Sarcocystis spp. (asterisc).

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil·lina-Eosina de la lesió mostrada a la figura 3. Es pot observar una intensa reacció inflamatòria constituïda principalment per leucòcits polimorfonuclears eosinòfils (sageta) i associat a la presència de quists parasitaris intracel·lulars de Sarcocystis spp. (asterisc).