Caça

Casos de sales de tractament de carn de caça.

Descomposició postmortem en canals de porc senglar

4

Ens remeten, des d’una sala de tractament de carn de caça, mostres i  imatges de canals de senglar amb canvis de coloració verdosa. (more…)

Limfadenitis granulomatosa en un porc senglar

0

Un inspector d’una sala de tractament de carn de caça ens va remetre mostres de limfonodes traqueobronquials i preescapulars d’una canal de porc senglar (Sus scrofa) lleugerament augmentats de mida i molt endurits. Al tall presentaven lesions de coloració blanquinosa i mineralitzades.

(more…)

Go to Top