Equí

Lipoma abdominal en una euga

0

En una euga de 10 anys s’observen múltiples nòduls adherits al peritoneu de consistència molt endurida i de mida variable, fins a 15 cm de diàmetre. (more…)

Canal de cavall amb greix marró

0

En una euga de 5 anys s’aprecia un canvi de coloració del teixit adipós. Aquest presenta una coloració marronosa tant a nivell subcutani com el greix visceral (more…)

Lesions miliars en el pulmó d’un poltre.

2

Rebem mostres d’un pulmó d’un poltre de raça Caballo de monte del país Basco de 5 mesos d’edat amb lesions nodulars vermelloses disseminades per tot el parènquima pulmonar. (more…)

Larves gàstriques d’artròpode

0

Presència de larves a la regió del càrdies de l’estómac d’un cavall pirinenc català femella de 12 mesos. (more…)

Múltiples lesions nodulars que profunditzen en el parènquima hepàtic.
Múltiples lesions nodulars que profunditzen en el parènquima hepàtic.

Lesions nodulars al fetge d’un cavall

0

En un euga pirinenca catalana de 12 mesos es van observar múltiples lesions nodulars al parènquima hepàtic. (more…)

Go to Top