Limfoide (porcí)

Un cas (atípic) de PDNS que fa saltar alarmes

0

Ens remeten mostres d’una canal de porc, mascle híbrid de 6 mesos d’edat, amb lesions hemorràgiques petequials generalitzades de limfonodes, pell, ronyons, melsa i altres vísceres, així com edema de la vesícula biliar. (more…)

Quin és el teu diagnòstic? (73)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

Hemorràgies en una canal de porc: No ens atabalem!

4

Amb la recent detecció de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en senglar a Bèlgica a ningú se li escapa que hi ha cert risc d’introducció d’aquesta malaltia al nostre territori, així com també existeix cert risc d’introducció de la peste porcina clàssica (PPC). (more…)

Detecció de lesions de pesta porcina a escorxadors i establiments de manipulació de caça

0

La pesta porcina africana (PPA) i la pesta porcina clàssica (PPC) són dues malalties víriques de declaració obligatòria del bestiar porcí domèstic i silvestre que poden provocar mortalitats molt elevades en granges de porcí, i que principalment cursen amb un quadre de febre i hemorràgies. (more…)

Quin és el teu diagnòstic? (55)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

Quin és el teu diagnòstic? (53)

1

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

(more…)

Leucèmia de cèl·lules B en una canal de porc

0

En una canal de porc, mascle, de raça creuada, de 6 mesos d’edat els inspectors observen un canvi de coloració de les vertebres i l’estèrnum acompanyada d’una pèrdua de consistència de la medul·la òssia.
(more…)

Diàtesi hemorràgica en una canal de porc

1

En una canal de porc de 6 mesos de raça híbrida s’aprecien múltiples hemorràgies (petèquies i equimosis) a la pell, i a les seroses de les cavitats abdominal i toràcica. De forma generalitzada els nòduls limfàtics presenten un aspecte hemorràgic. (more…)

Esplenomegàlia i lesions peritoneals en una canal de porc

1

En una truja de 6 mesos d’edat de raça creuada es va observar una marcada esplenomegàlia (media uns 85 cm). La melsa, a més, presentava una coloració pàl·lida d’aspecte marmori. A la serosa peritoneal es podien observar petites lesions nodulars blanquinoses amb aspecte de peritonitis cronificada. (more…)

Els canvis de coloració grogosa (icterícia) eren evidents en el teixit adipós pericàrdic així com a l’esclera, als endotelis i a la pèlvis renal.
Els canvis de coloració grogosa (icterícia) eren evidents en el teixit adipós pericàrdic així com a l’esclera, als endotelis i a la pèlvis renal.

Esplenomegàlia i icterícia en canals de porc

5

En dues canals de porc de raça híbrida s’observa una marcada icterícia i esplenomegàlia. Macroscòpicament el fetge no presenta alteracions. (more…)

Go to Top