Neoplasia (porcí)

Massa a la cavitat abdominal d’una truja de 3 anys

0

En una truja de 3 anys de raça creuada es troba una massa de 15×10 cm de diàmetres màxims adherida a la serosa de l’estómac, l’animal també presentava indicis d’inflamació del peritoneu. (more…)

Un altre cas de limfoma en una canal de porcí

1

El limfoma és la neoplàsia més comú en els porcs. Amb aquest ja són 4 els casos que hem publicat en aquest fòrum. (more…)

Lesions nodulars disseminades abdominals en un porc de 6 mesos

0

Arriben imatges i mostres d’un porc mascle, creuat de 6 mesos amb lesions nodulars blanquinoses disseminades per la cavitat abdominal. (more…)

Lesió nodular cèrvico-toràcica en una truja

0

Remeten al SESC mostres d’una massa de mida gran a la regió cèrvico-toràcica d’una truja reproductora de 2 anys de raça híbrida, que desplaça la tràquea. (more…)

Quist
Quist

Lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal d’una truja

0

Una truja reproductora de 3 anys presenta múltiples lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal de mida variable, consistència dura i color blanquinós. Aquesta lesió s’observa als ovaris, al fetge, a la melsa, bufeta urinària, epiplons, diafragma i estómac. (more…)

Lesions nodulars disseminades en una canal de porcí

0

Es remeten mostres d’una canal de porcí amb lesions nodulars a fetge, ronyó, cor, múscul i limfonodes. Es vol descartar que es tracti d’una micobacteriosi. (more…)

Massa perirrenal en una canal de porc

0

En una canal de porcí de femella, creuada, de 3 anys d’edat, s’aprecia una massa multilobulada, blanquinosa i endurida de 30 cm de diàmetre a davant del ronyons. (more…)

Neoplàsia en una canal de porcí

0

En una canal de porcí femella mixta de 3 anys es van observar múltiples lesions nodulars blanquinoses (more…)

Lesió nodular disseminada per la cavitat toràcica d’un porc

0

En una femella creuada de 3 anys s’aprecien nòduls blanquinosos a la pleura i que afecten també al parènquima pulmonar. (more…)

Mastocitoma cutani en una canal de porc.

1

Lesions nodulars cutànies de coloració rosada en un porc de raça mixta de 6 mesos d’edat. (more…)

Go to Top