Pell (porcí)

Dermatitis ulcerativa en una truja

0

En una truja d’uns 3 anys, durant la inspecció ante-mortem, s’observen múltiples àrees multifocals, irregulars, marcadament envermellides, d’aspecte humit, lleugerament prominents, i amb puntejat blanquinós al seu contorn, a la pell (parts ventrals). Les zones afectades presenten alopècia. (more…)

Lesions crateriformes a la pell de canals de porcí

4

En aquesta entrada discutim les possibles etiologies de lesions crateriformes observades a al pell de dues canals de porc. (more…)

Diàtesi hemorràgica en una canal de porc

1

En una canal de porc de 6 mesos de raça híbrida s’aprecien múltiples hemorràgies (petèquies i equimosis) a la pell, i a les seroses de les cavitats abdominal i toràcica. De forma generalitzada els nòduls limfàtics presenten un aspecte hemorràgic. (more…)

Icterícia en una truja

0

S’observa, en una canal d’una truja reproductora, una pigmentació groguenca generalitzada a la pell, seroses, vísceres, etc. El fetge està friable i a la secció s’aprecia la presència de bombolles de gas i àrees de coloració blanquinosa a grisosa alternades amb àrees de coloració de vermell fosc a verdós. (more…)

Melanosis uberis en un porc

11

En una canal de porc de 7 mesos d’edat, mascle, de raça creuada s’observen a nivell del teixit adipós subcutani ventral àrees multifocals amb presència de lesions de color negre, d’aspecte filamentós. (more…)

Cinc raons que poden fer que una canal porc es torni vermella

2

Des que vam publicar el Cas del porc vermell hem rebut múltiples consultes sobre l’origen de lesions vermelloses a la pell de canals de porc. (more…)

Quin és el teu diagnòsitc!? (12)

1

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

El curiós cas del porc vermell

13

Una canal de truja de 2 anys de raça mixta presenta un envermelliment generalitzat de la pell, en algun limofonode s’observa un lleu envermelliment de l’escorça.
(more…)

Dermatitis misteriosa

4

En una canal de porc, de raça creuada, de 6 mesos d’edat s’aprecien lesions cutànies localitzades al terç posterior. (more…)

Dermatitis per picada d’insectes

0

En una partida de 100 porcs de raça mixta de 6 mesos d’edat s’observen lesions cutànies generalitzades, multifocals, arrodonides, d’1cm de diàmetre, vermelloses i amb un punt central més fosc. (more…)

Go to Top