En una vedella, creuada, de 9 mesos d’edat s’aprecia un augment de mida del fetge que presenta una consistència endurida i múltiples nòduls separats per teixit d’aspecte més pàl·lid.

L’estudi histopatològic evidencia hiperplàsia de conductes biliars, amb un augment evident de teixit conjuntiu als espais porta y una xarxa de septes fibrovasculars que circumda totalment als lobels hepàtics. Els nòduls corresponen a illes residuals de teixit hepàtic en regeneració. S’estableix un diagnòstic morfològic de cirrosi hepàtica.

La cirrosi és una fase final, irreversible, de diferents processos patogènics que comporten mort cel·lular d’hepatòcits (necrosi o apoptosi) i inflamació activa amb fibrosi crònica. Entre aquests processos destaquen les intoxicacions i cirrosi per infestació parasitària.

Múltiples lesions nodulars separades per teixit més pàl·lid.

Múltiples lesions nodulars separades per teixit més pàl·lid.

Vista de la cara diafragmàtica del fetge.

Vista de la cara diafragmàtica del fetge.

La lesió es pot observar també a la secció.

La lesió es pot observar també a la secció.