En una canal de vedell, de 12 mesos d’edat, mascle, de raça Montbeliard, s’aprecien adherides a la capsula de la melsa múltiples concrecions  esfèriques, grollerament granulars, blanquinoses, de consistència semblant  la sorra i aspecte cristal·lí.

En processar el teixit per histopatologia les mencionades estructures desapareixen (probablement dissoltes en el fixador). Histològicament no s’aprecia cap reacció inflamatòria però si presència de múltiples bacteris majoritàriament gram negatius.

L’estudi per espectroscòpia d’infrarojos de les estructures revela que es tracta de càlculs d’urat amònic.

Les troballes descrites en aquest cas tenen un origen incert:

  • Per un costat l’absència d’inflamació faria suposar que la presència de bacteris pugui tractar-se d’una contaminació postmortem del teixit (el cultiu microbiològic permet identificar: Klebsiella, Proteus, Staphylococcus i Brevibacterium).
  • D’altre banda no hi ha descripcions en vedells de la formació de cristalls o càlculs d’urats. Una hipòtesi fóra que es tractés d’una gota visceral, secundària a una hiperuricèmia, però aquesta patologia no està descrita en remugants, i tampoc permetria explicar per què només afecta a la melsa.

Si us heu trobat amb lesions semblants, us convidem a comentar-ho a la secció de comentaris del final de l’entrada.

Múltiples concrecions esfèriques, solides, blanquinoses adherides a la capsula esplènica.

Múltiples concrecions esfèriques, sòlides, blanquinoses adherides a la capsula esplènica.

 

Detall de les concrecions.

Detall de les concrecions.