Consulta sobre la distinció de subpoblacions d’edat en boví segons la dentició.

Diferenciem tres subpoblacions d’edat en referència al mostreig pel pla de vigilància de les EETs: menors de 24 mesos, entre 24 i 29 mesos i majors de 30 mesos.

Bovins menors de 24 mesos: quan encara estan presents tots els incisius de llet o be han començat a caure les pinçes.
Entre 24 i 29 mesos: es considera que un boví te dos anys quan les pinces definitives estan en erupció o ja estan presents.
Ovins majors de 30 mesos: pinces definitives presents i mitjans primers en erupció o presents