En una canal de porc de raça híbrida d’uns 5 mesos d’edat s’aprecien lesions dèrmiques a la pell de les extremitats i a la regió ventral. Les lesions són elevades, no eritematoses, en forma de placa, d’aproximadament 0,5 a 1 cm de diàmetre i confluents.

La distribució de les mateixes fa pensar als inspectors en una dermatitis per contacte.

L’estudi histopatològic de la lesió és complicat degut als artefactes que l’escaldat provoca a l’epiteli però es va poder observar la presència d’un intens infiltrat inflamatori perivascular amb abundants leucòcits polimorfonuclears eosinòfils.

Aquestes troballes són relativament inespecífiques però són compatibles amb una dermatitis per contacte. La presència d’eosinòfils també es pot relacionar amb ectoparàsits ja sigui picada d’insectes o altres paràsits de la pell. Finalment es podria tractar també d’una hipersensibilitat (al·lèrgia) però no seria el cas més probable quan molts animals estan afectats alhora (en les imatges del segon cas 35 animals d’una partida de 152 estàven afectats).

En aquests tipus de casos se sol observar reabsorció de sang als limfonodes.

Lesions cutànies afectant a la pell de les extremitats i  la part ventral de la canal.

Cas 1: Lesions cutànies afectant a la pell de les extremitats i la part ventral de la canal.

Un altre sospita de dermatitis per contacte, a la pell de la regió ventral i a la part posterior dels pernils. En aquest cas, els porcs van arribar a l'escorxador molt bruts. Una hipòtesi és que el contacte perllongat amb femtes i purins hagi provocat aquestes lesions.

Cas 2: Un altre sospita de dermatitis per contacte, a la pell de la regió ventral i a la part posterior dels pernils. En aquest cas, els porcs van arribar a l’escorxador molt bruts. Una hipòtesi és que el contacte perllongat amb femtes i purins hagi provocat aquestes lesions.

Imatge del mateix cas on s'aprecia la lesió a la part ventral de la canal.

Cas 2: Imatge del mateix cas on s’aprecia la lesió a la part ventral de la canal.