En una canal de pollastre ecològic, mascle d’uns 4 mesos d’edat s’aprecien plaques irregulars a la pell.

La pell està incrementada de gruix i les plaques son toves, groguenques al tall i d’aspecte edematós amb la presència de petits nòduls de 2-3 mm de diàmetre. L’estudi histopatològic evidencia lesions inflamatòries de tipus granulomatós. Es realitza una tinció de Grocott que permet identificar la presència d’hifes al centre dels granulomes. S’estableix, per tant, un diagnòstic de dermatitis granulomatosa fúngica.

Àrees engruixides (sagetes) en la pell d’una canal de pollastre ecològic.

Àrees engruixides (sagetes) en la pell d’una canal de pollastre ecològic.

Tinció de Grocott que evidencia les hifes (negre).

Tinció de Grocott que evidencia les hifes (negre).