En una partida de 100 porcs de raça mixta de 6 mesos d’edat s’observen lesions cutànies generalitzades, multifocals, arrodonides, d’1cm de diàmetre, vermelloses i amb un punt central més fosc.

La morfologia de les lesions juntament amb la observació al microscopi d’un infiltrat inflamatori perivascular eosinofílic són altament suggestives d’una dermatitis per picada d’insectes.

Aquesta lesió altera les característiques organolèptiques de la pell, però no suposa un risc per a la salut pública.

Fragments de pell amb múltiples lesions vermelloses, arrodonides i amb un punt més fosc al centre.

Fragments de pell amb múltiples lesions vermelloses, arrodonides i amb un punt més fosc al centre.