En una canal de porc, mascle, de raça creuada de 6 mesos d’edat s’aprecien múltiples lesions eritematoses, multifocals, algunes d’elles amb morfologia de cercles concèntrics. També s’observa limfadenopatia generalitzada amb augment de mida i envermelliment dels nòduls limfàtics.

Les mostres remeses per a l’estudi histopatològic es van prendre després de l’escaldat de manera que no es va poder avaluar la lesió a nivell de l’epidermis ni a la dermis superficial degut als artefactes que provoca aquest procés. A la dermis profunda s’observava una dermatitis perivascular i perianexal de caràcter inespecífic. Els nòduls limfàtics estaven hiperplàsics i amb abundant presència de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils. Els ronyons no presentaven lesions evidents.

Malgrat tenir un patró lesional molt característic no s’ha pogut determinar l’etiologia de les lesions. Ja fa un temps vam tenir un cas de Dermatitis misteriosa en una canal de porc el qual no es va poder resoldre, en aquella ocasió les lesions eren radials.

Entre els possibles diagnòstics diferencials podríem incloure:

  • Síndrome de dermatitis i nefropatia i porcina (SDNP): l’estudi histopatològic dels ronyons va permetre descartar la presència de lesions del que era una de les sospites dels inspectors que van remetre la consulta.
  • Pitiriasi rosea: dermatitis pustular psoriasiforme porcina juvenil. Semblaria una de les opcions més probables.
  • Dermatofitosi (tinya).
  • Mal roig: malgrat no s’observi la característica morfologia romboide de les lesions.

En medicina humana es descriuen les dermatosis figurades, algunes de les quals (p.ex. erythema annulare centrifugum) presenten imatges que recorden al que veiem en aquesta canal de porc. Les causes poden ser variades: des de malalties primaries de la pell (tinya, urticaria…) a malalties sistèmiques (infeccions bacterianes, neoplasies…) que presenten aquesta manifestació.

Un cop més, si algú de vosaltres ha vist una lesió similar us animem a comentar-ho a la secció de comentaris al final d’aquesta entrada.

Lesions a l’aspecte ventral de la canal.

Lesions a l’aspecte ventral de la canal.

Detall de les lesions a la part dorsal, que mostren un particular patró concèntric.

Detall de les lesions a la part dorsal, que mostren un particular patró concèntric.

Augment de mida i envermelliment dels nòduls limfàtics inguinals superficials.

Augment de mida i envermelliment dels nòduls limfàtics inguinals superficials.