En una truja d’uns 3 anys, durant la inspecció ante-mortem, s’observen múltiples àrees multifocals, irregulars, marcadament envermellides, d’aspecte humit, lleugerament prominents, i amb puntejat blanquinós al seu contorn, a la pell (parts ventrals). Les zones afectades presenten alopècia. L’aspecte morfològic post-mortem és significativament diferent i poc evident: s’observa un lleu envermelliment i pèrdua parcial de la pell.

L’estudi histopatològic de les mostres de pell, preses abans de l’escaldat de la canal, evidencia lesions de dermatitis ulcerativa crònica greu. A la perifèria de les ulceres s’observa hiperplàsia i hiperqueratosi de l’epidermis amb crostes semiadherides.  En les regions ulcerades s’aprecia abundant teixit de granulació i, a l’aspecte més superficial, cúmuls de bacteris i infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonuclears neutròfils. A la dermis s’aprecia un infiltrat inflamatori limfoplasmocitari perivascular i periannexal.

No hi ha evidències que permetin identificar l’etiología de la lesió, de fet, es descarta mitjançant un tinció de Grocott la presència d’estructures fúngiques.  Alguns autors classifiquen aquest tipus de lesions, d’etiologia no determinada, dins de la Síndrome de Dermatitis Ulcerativa Porcina o PUDS, de l’anglès, Porcine Ulcerative Dermatitis Syndorme. La patogènia d’aquestes lesions sembla que podria estar lligada al dipòsit d’immunocomplexes.

A l’antemortem s’aprecien múltiples ulceres afectant els flancs i a les mames.

Examen ante-mortem. S’aprecien múltiples ulceres afectant els flancs i a les mames.

La pell de les extremitats posteriors també està afectada. Als marges de les lesions s’hi observen pústules.

Examen ante-mortem: la pell de les extremitats posteriors també està afectada. Als marges de les lesions s’hi observen vesícules blanquinoses.

 

Examen postmortem. Després de l’escaldat l’aparença de la lesió ha quedat completament alterada i correspon a àrees vermelloses i esquerdades.

Examen post-mortem. Després de l’escaldat l’aparença de la lesió ha quedat completament alterada i correspon a àrees vermelloses i esquerdades.

Estudi histopatològic. Es mostren diferents porcions de la pell estudiades. a) Zona de pell d’aparença normal. b) Al voltant de les lesions l’epidermis està hiperplàsica i amb una hiperqueratosi ortoqueratòtica. c) Punt on comença la ulcera, amb crosta parcialment despresa i a la dermis s’aprecia un infiltrat inflamatori limfoplasmocitari perivascular (ampliat a f). d) A les zones ulcerades s’aprecia una capa de teixit de granulació (gr.) i, a la superfície, infiltrat de leucòcits polimorfonucelars neutròfils i cúmuls de bacteris (asterisc) (ampliat a g). e) Imatge presa de pell mostrejada després de l’escaldat. La coagulació de les estructures de l’epidermis i dermis superficial impedeix la correcta valoració de la mostra.

Estudi histopatològic. Es mostren diferents porcions de la pell estudiades. a) Zona de pell d’aparença normal. b) Al voltant de les lesions l’epidermis està hiperplàsica i amb una hiperqueratosi ortoqueratòtica. c) Punt on comença la ulcera, amb crosta parcialment despresa i a la dermis s’aprecia un infiltrat inflamatori limfoplasmocitari perivascular (ampliat a f). d) A les zones ulcerades s’aprecia una capa de teixit de granulació (gr.) i, a la superfície, infiltrat de leucòcits polimorfonucelars neutròfils i cúmuls de bacteris (asterisc, ampliat a g). e) Imatge de pell mostrejada després de l’escaldat. La coagulació de les estructures de l’epidermis i dermis superficial impedeix la correcta valoració de la mostra.