La pesta porcina africana (PPA) i la pesta porcina clàssica (PPC) són dues malalties víriques de declaració obligatòria del bestiar porcí domèstic i silvestre que poden provocar mortalitats molt elevades en granges de porcí, i que principalment cursen amb un quadre de febre i hemorràgies.

Tot i que aquests virus no estan presents a Catalunya no podem descartar que hi hagi una entrada eventual de la malaltia. Una possible via seria a través de l’entrada de fauna silvestre  infectada (porcs senglars) ja que als països de l’est del continent europeu la PPA i la PPC són endèmiques. Font: WAHIS, OIE.

La vigilància a escorxador pot resultar un element clau per detectar la presència de lesions d’aquestes malalties. Per tant, especialment a les sales de tractament de carn de caça i als escorxadors de porcí cal estar alerta a la presència de lesions compatibles.

Per exemple en casos com aquest que vam publicar fa un temps: Diàtesi hemorràgica en una canal de porc. On es van observar lesions que podien ser compatibles amb pesta porcina clàssica o africana.

En cas de sospita cal fer arribar al SESC mostres en refrigeració de nòduls limfàtics o tonsil·la per a fer una PCR i descartar la presència dels virus.

Ja fa un temps vam repassar les lesions que provoca el virus de la pesta porcina africana:

És important tenir en compte que, en canals de porc Senglar, és molt fàcil observar reabsorció de sang als nòduls limfàtics com a conseqüència de les hemorràgies causades pel tret.

A continuació deixem imatges de lesions causades pel virus de la Pesta Porcina Clàssica obtingudes d’infeccions experimentals en el Laboratori de Referència de PPC de la OIE de l’IRTA-CReSA.

Petèquies (hemorràgies de menys de 1mm de diàmetre) als ronyons.

Infarts a la melsa.

Esplenomegàlia (amb infarts a la perifèria de l’òrgan).

Nòduls limfàtics (mesentèrics en la imatge) hemorràgics.

 

Lesions hemorràgiques a la paret intestinal i petèquies al ronyó , en un cas de camp de PPC.

 

Detall de les petèquies renals del mateix cas de camp de PPC que en la imatge anterior.

 

Petàquies a la glotis i tràquea en un cas de camp de PPC.

 

Úlcera botonosa al colon d’un cas de camp de PPC. Font Arxiu imatges SDPV.