En una canal de porc, mascle, de raça híbrida, de 6 mesos d’edat s’observa, en obrir la cavitat abdominal, una gran quantitat d’exsudat serosanguinolent amb restes de fibrina i abundant quantitat d’escuma de color blanc. Les vísceres presenten adherències entre elles i a les parets.

Aquestes lesions, i així ho confirma la histologia, són compatibles amb peritonitis fibrinopurulenta i ascitis. La causa d’aquestes troballes sol ser d’origen infecciós. Entre els bacteris que més habitualment causen aquesta lesió trobem Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Mycoplasma hyorrhinis, y més rarament Escherichia coli. No obstant, no es habitual que aquests agents causin lesions en animals d’edat d’escorxador sinó en animals més joves. Malauradament el cultiu microbiològic no va donar un resultat concloent, probablement degut a la cronicitat del procés el bacteri causant ja no era present a la lesió.

El que no queda clar és l’origen de l’escuma observada en aquest cas. L’escuma és, en definitiva, com una emulsió en la que la fase dispersa és un gas. Quan un líquid és ric en proteïna (com el líquid ascític, per exemple, que te abundants proteïnes plasmàtiques) o conté detergents és fàcil que generi escuma, però queda per explicar com s’incorpora l’aire a l’interior de la cavitat abdominal. Aquí podem elaborar diferents hipòtesis:

  • Que es tracti de canvis post-mortem. Un petit tall desapercebut a l’inici de la cadena fa que entri aire a través de la paret de la cavitat abdominal que permet la formació d’escuma (gràcies a la presència del líquid ascític) fins al moment de l’obertura de la cavitat abdominal.
  • Una altre possibilitat, intra-vitam aquest cop, és que coincidís amb la peritonitis un enfisema intestinal (Pneumatosis cystoides intestinalis). Es tracta d’una lesió sense significació patològica i també d’origen incert on s’observa la presència de bombolles d’aire a la serosa intestinal.
  • Una altre possible orígen dels gas seria una fermentació bacteriana.

 

En obrir la canal s’observa que la cavitat abdominal és plena d’escuma de color blanc.

 

Detall de l’aspecte de la cavitat abdominal.