Una truja de raça mixta de 2,5 anys d’edat arriba a l’escorxador presentant una massa al pavelló auricular unilateral. Al tall presenta una consistència gelatinosa (edematosa) i una coloració blanquinosa.

Els inspectors dubten entre una lesió neoplàsica o be inflamatòria.

L’estudi histopatològic permet descartar el diagnòstic de neoplàsia. Es tracta d’una proliferació de teixit fibrós dens, ben estructurat i vascularitzat amb presència d’una lleu quantitat de cèl•lules inflamatòries mononuclears al voltant dels vasos.

És doncs una reacció inflamatòria molt crònica, probablement conseqüència d’un traumatisme. S’han descrit reaccions semblants secundàries a trepitjades o a la perforació dels pavellons auriculars per identificar els animals amb un cròtal.

Massa al pavelló auricular, s’aprecia l’aspecte normal del pavelló auricular dret.

Cara interna del pavelló auricular.

A la secció la massa és edematosa i de coloració blanquinosa.

La lesió consistia majoritàriament en teixit fibrós madur, ben diferenciat i ben vascularitzat.

La lesió consistia majoritàriament en teixit fibrós madur, ben diferenciat i ben vascularitzat.

En algun punt aïllat es van identificar escassos focus inflamatoris piogranulomatosos, però no es van observar en cap cas cossos asteriodes o acúmuls de bacteris.

En algun punt aïllat es van identificar escassos focus inflamatoris piogranulomatosos, però no es van observar en cap cas cossos asteriodes o acúmuls de bacteris.