Comença un nou any, moment de fer bons propòsits per que el que ve sigui millor que l’anterior. Des del SESC us en proposem un per el 2019: El repte dels 100 granulomes!

El repte consisteix en intentar que durant el 2019 es remetin un mínim de 100 lesions granulomatoses observades a l’escorxador en canals de boví per investigar tuberculosi bovina.

D’on surt aquest número?

A Catalunya es sacrifiquen cada any al voltant de 500.000 caps de boví.

El MAPA ha fixat una taxa de remissió de granulomes no tuberculosos del 0.1 (x1000), això suposa que cada any s’haurien d’investigar fins a 50 granulomes no tuberculosos.

La mitjana de confirmació de sospites de tuberculosi dels últims 10 anys del SESC és del 50%.

Per tant, si durant el proper any analitzéssim 100 granulomes assoliríem aquest objectiu. És clar que el més probable és que en augmentar el número de granulomes investigats baixi considerablement el percentatge de mostres que es confirmen com a tuberculosi, especialment ara que tenim una prevalença en ramats molt baixa (per sota el 0.3%). Però com a contrapunt es consolida la vigilància a escorxador com a eina de control efectiva de la tuberculosi.

Quines lesions s’han d’enviar?

Qualsevol lesió granulomatosa, nodular o no, amb presència de necrosi, càseum i/o mineralització pot ser compatible amb tuberculosi. Especialment si estan localitzades a nivell de nòduls limfàtics o parènquima pulmonar. Però sense oblidar que la tuberculosi pot afectar a qualsevol òrgan i que quan dissemina per sang pot donar lesions perlades a les seroses.

L’objectiu és poder declarar Catalunya com a regió oficialment lliure de tuberculosi (OTF), per això cal que la prevalença en ramats es mantingui per sota del 0,1% durant 6 anys consecutius. Ja fa anys que som a prop d’aquesta fita, situació en la que es podria plantejar deixar de fer sanejament als ramats i en la que la vigilància a escorxador seria l’única  mesura de control.

Des del 2012, un 21% dels nous brots de TBC detectats a Catalunya han estat a través de la vigilància a  escorxadors. Però el nombre de sospites no confirmades és relativament baix i irregular al llarg dels anys, per això és necessari incentivar-ne l’enviament.

Any Sospites de TB TB confirmada No-TB Nº bovins sacrificats Taxa de remissió de granulomes no TB (x1000)
2009 54 37 17 473824 0,04
2010 42 29 13 480685 0,03
2011 24 11 13 477388 0,03
2012 18 8 10 477549 0,02
2013 15 9 6 479812 0,01
2014 32 16 16 466705 0,03
2015 36 15 21 499169 0,04
2016 19 9 10 525512 0,02
2017 22 6 16 517120 0,03

Taula 1: Número de sospites de TB rebudes al SESC en els darrers anys. Com es pot veure caldrà fer un esforç important per aconseguir el repte dels 100 granulomes.

Assolir aquest repte ajudarà a eradicar la tuberculosi bovina, però no és l’únic que podem fer des del SESC: cal posar especial èmfasi en l’anàlisi de granulomes també dels possibles reservoris de la tuberculosi: els petits remugants (cabra i ovella) i, a les sales de manipulació de caça, la fauna silvestre (especialment el porc senglar).

En aquest enllaç podeu revisar totes les entrades del blog relacionades amb el diagnòstic de tuberculosi a l’escorxador i que inclouen nombroses imatges de lesions tuberculoses.

A continuació mostrem imatges de les últimes sospites de TBC remeses al SESC.

Que tingueu molt bon 2019!

Nòdul limfàtic retrofaringi d’un vedell de 11 mesos de raça Fleckvieh amb lesió necròtica-caseosa. Microscòpicament les lesions eren compatibles amb tuberculosi.

Nòdul limfàtic retrofaringi d’un vedell de 11 mesos de raça Frisona. Encara que es tracti d’una lesió aparentment purulenta, podria ser compatible amb tuberculosi. Microscòpicament les lesions eren compatibles amb una limfadenitis purulenta d’origen bacterià (es van aïllar colònies compatibles amb E.coli i T.pyogenes).

Nòdul limfàtic retrofaringi d’un vedell de 11 mesos de raça Normanda. Presenta una lesió d’aspecte també purulent, però a la histologia es podia observar un component granulomatós, amb cèl·lules de gegants multinucleades, compatible amb Tuberculosi.

Nòdul limfàtic retrofaringi d’un vedell de 12 mesos de raça Limusina. Lesió granulomatosa, mineralitzada, compatible amb tuberculosi també al microscopi.