En dues canals de porc de raça híbrida s’observa una marcada icterícia i esplenomegàlia. Macroscòpicament el fetge no presenta alteracions.

L’estudi histopatològic de les mostres de fetge i melsa revela que el fetge no presenta lesions significatives, els canvis de la melsa es deuen a extenses àrees hemorràgiques. Es descarten lesions de tipus inflamatori-necròtiques.

No es pot determinar la causa d’aquestes hemorràgies, però molt probablement es deuen a una torsió esplènica o per traumatismes. La causa de l’icterícia i si te relació amb la torsió esplènica és incerta. Una possibilitat seria que la degradació dels eritròcits extravasats hagués produït la icterícia, es tractaria llavors d’una icterícia prehepàtica per hemòlisi.

Augment de la mida de la melsa (50 cm x 20 cm) amb canvis de coloració a la superfície. El fetge no presentava alteracions.

Augment de la mida de la melsa (50 cm x 20 cm) amb canvis de coloració a la superfície. El fetge no presentava alteracions.

Els canvis de coloració grogosa (icterícia) eren evidents en el teixit adipós pericàrdic així com a l’esclera, als endotelis i a la pèlvis renal.

Els canvis de coloració grogosa (icterícia) eren evidents en el teixit adipós pericàrdic així com a l’esclera, als endotelis i a la pèlvis renal.