En una canal de pollastre femella de dos anys es troben 5 estructures amorfes, de mida variable i coloració marronosa fosca al subcutani, entre la cuixa i l’abdomen. Els nòduls són de consistència tova i no presenten adherències a cap altre estructura.

L’inspector vol saber de què es tracta, malauradament no es van remetre mostres per a la seva caracterització histopatològica.

Les hipòtesis que es barallen entre els patòlegs que han revisat el cas és que es tracti d’un hematoma subcutani antic que no hagi arribat a reabsorbir-se o les seqüeles d’algun procés inflamatori resolt.

Heu vist mai aquestes estructures?
Us convidem a comentar al final d’aquesta entrada si coneixeu o amb anterioritat heu vist aquesta lesió.

Estructures amorfes trobades a l’espai subcutani entre la cuixa i l’abdomen.

Estructures amorfes trobades a l’espai subcutani entre la cuixa i l’abdomen.

Detall de les estructures trobades en la canal del pollastre.

Detall de les estructures trobades en la canal del pollastre.