En un lot de 250 conills s’aprecien, en dos fetges, taques blanquinoses de 0’2 a 0’3 cm de diàmetre, a la superfície capsular, principalment a la cara diafragmàtica. Aquestes lesions no profunditzen en el parènquima.

L’examen histopatològic evidencia àrees d’inflamació granulomatosa amb abundants macròfags epitelioides organitzats al voltat d’un centre necròtic i amb presència de cèl•lules gegants multinucleades. Aquestes lesions afecten la càpsula i el parènquima hepàtic superficial. Són lesions altament compatibles amb trajectes de migració de larves del paràsit Cysticercus pisiformis, fase larvària que es troba en conills de la Taenia pisiformis. Els hostes definitius són els gossos i els gats.

Podeu consultar altres diagnòstics diferencials d’aquesta lesió en aquest enllaç: Lesions blanquinoses multifocals al fetge de conill.

Múltiples taques blanquinoses a la cara diafragmàtica del fetge d’un conill. Algunes d’elles confluents.

Múltiples taques blanquinoses a la cara diafragmàtica del fetge d’un conill. Algunes d’elles confluents.

El segon cas amb lesions molt similars de distribució miliar.

El segon cas amb lesions molt similars de distribució miliar.