Presència de taques blanques al parènquima hepàtic en dues canals porcines de raça híbrida.

Es van remetre al SESC mostres de fetge amb àrees blanquinoses al fetge de dues canals porcines de raça híbrida de 6 mesos d’edat. Les lesions mesuraven entre 0,5 i 1 cm de diàmetre, es distribuïen de forma multifocal i, aparentment, infiltraven el parènquima hepàtic.

Entre les sospites dels inspectors s’incloïen micobacteris, Actinomyces spp. i paràsits.

L’estudi histopatològic va evidenciar lesions de tipus fibrós acompanyades d’un infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils i una lleugera proliferació de conductes biliars.

Els fetges afectats són coneguts amb el nom de “fetges amb taques de llet”. Aquestes lesions són característiques d’una hepatitis parasitària crònica, molt probablement causada per Ascaris suum, i són conseqüència de les migracions de la larva en el parènquima hepàtic.

Ocasionalment en fases més precoces de la malaltia, tot i que no va ser el cas de les mostres rebudes, les larves poden ser observades en el parènquima, ja sigui en fase lliure de migració i associades a trajectes de migració o atrapades en abscessos o granulomes.

La presència de micobacteris es va descartar mitjançant una tinció de Ziehl Neelsen i PCR-cultiu de micobacteris.

Àrees blanquinoses multifocals a coalescents d’entre 0,5 i 1cm de diàmetre. De forma pràcticament difusa, s’observa també una coloració blanquinosa a l’interstici hepàtic delimitant els lobels hepàtics.

Àrees blanquinoses multifocals a coalescents d’entre 0,5 i 1cm de diàmetre. De forma pràcticament difusa, s’observa també una coloració blanquinosa a l’interstici hepàtic delimitant els lobels hepàtics.

Detall de les lesions hepàtiques, nodulars però mal delimitades i evidenciant un patró lobel•lar.

Detall de les lesions hepàtiques, nodulars però mal delimitades i evidenciant un patró lobel•lar.