En una canal de pollastre ecològic mascle d’uns 4 mesos d’edat s’aprecia un augment de mida dels ronyons que presenten una coloració pàl•lida i nombrosos nòduls irregulars de coloració groguenca.

Microscòpicament els ronyons presentaven àrees de necrosi multifocals extenses on es podien observar cristalls d’estructura radial corresponents a tofus (dipòsits de sals d’urat monosòdic) acompanyats d’un infiltrat inflamatori granulomatós. Es tracta, per tant, d’un cas de gota úrica visceral.

Les aus hi tenen una predisposició especial ja que no tenen l’enzim uricasa que metabolitza l’àcid úric. La gota pot ser conseqüència de dèficits de vitamina A, dietes massa riques en proteïna o lesions renals d’orígen tòxic o infecciós.

Ronyons augmentats de mida, pàl•lids i amb un puntejat de coloració groguenca.

Ronyons augmentats de mida, pàl•lids i amb un puntejat de coloració groguenca.

Microfotografia que evidencia un característic cristall d’urat monosòdic en el parènquima renal, també conegut com a tofus.

Microfotografia que evidencia un característic cristall d’urat monosòdic en el parènquima renal, també conegut com a tofus.