Remeten al SESC mostres d’un nòdul d’aspecte granulomatós d’1cm de diàmetre a la base de la llengua d’una vaca frisona de 12 anys. La sospita dels inspectors és que es tracti d’un quist degenerat de Cysticercus bovis.

L’estudi histopatològic rebel·la lesions compatibles amb un focus d’inflamació piogranulomatosa amb àrees de necrosi i mineralització. S’observa enmig de les cèl·lules inflamatòries el fenòmen de Splendore-Hoeppli: estructures grollerament asteriformes, amorfes, hialines i eosinòfiles que consisteixen en dipòsits (proteics) d’immunocomplexes (antigen-anticòs) al damunt d’estructures bacterianes.

L’observació d’aquesta lesió permet descartar una etiologia parasitària o que es tractés d’una lesió per micobacteris i és característica de bacteris dels gèneres Actinobacillus, Actinomyces, Nocardia, entre d’altres, i d’algunes micosis.

Nòdul únic (seccionat a la imatge) encapsulat, de color blanquinós – groguenc i parcialment calcificat.

Microfotografia d’una tinció d’Hematoxil·lina eosina on es pot observar el fenòmen de Splendore-Hoeppli (sageta) en forma de diposit radiats, hialins i eosinòfils. Al voltant abundants cèl·lules inflamatòries, sobretot polimorfonucelars neutròfils i alguns macròfags.