El veterinari descriu petites àrees hemorràgiques allargades en la zona anomenada “filet de pobre” (pectoral i recte del tòrax) en un vedell mascle anoll. Es troben dins de la massa muscular, ben definides i fresques.

L’aspecte de les lesions hemorràgiques que s’observen sembla agut i, en no aparèixer un hematoma o edema subcutani associat a aquestes hemorràgies, es fa difícil pensar en un traumatisme directe sobre aquella regió.

És doncs probable que es tracti d’una conseqüència de l’ús de la pistola elèctrica, ja que una contracció violenta del múscul pot provocar hemorràgia.

Lesions hemorràgiques focals i d’aspecte allargat a la musculatura.

Lesions hemorràgiques focals i d’aspecte allargat a la musculatura.