En una canal de porc s’observa una massa cilíndrica al mediastí de 30x10cm de diàmetres màxims, de coloració marronosa i consistència endurida. No s’aprecien lesions a altres visceres. Els inspectors sospiten d’una proliferació neoplasica.

L’estudi histopatològic revel·la que la massa consisteix en parènquima hepàtic amb marcada fibrosi. Es tracta doncs d’una herniació d’un lòbul hepàtic, a través del diafragma cap a la cavitat toràcica. En quedar obturat el canal de la hernia no s’ha compromès la funció respiratòria i l’animal ha pogut arribar a l’edat de sacrifici.

Massa de gran mida localitzada al mediastí (sageta).

Detall del la secció de la massa.

Massa un cop extreta de la cavitat toràcica i seccionada sagitalment.