Ens arriben imatges d’un vedell amb una malformació a la cara, la sospita dels inspectors és que es tracti d’un cas de llavi leporí i paladar fes (palatòsquisi). 

Els experts en anatomia i embriologia, després d’examinar les imatges, conclouen que no es tracta d’una palatòsquisi si no d’una hipoplàsia maxil·lar. No s’han acabat de formar les crestes palatines més rostrals i, degut a aquesta manca de teixit, no s’han separat les cavitats nassal i oral. Les narines no s’han tancat completament i hi ha una deficiència en la formació del llavi superior.

Podeu veure un cas similar (no idèntic) publicat a la revista VetRecord Case Reports.

Cap de vedella (la llengua fora i separada lateralment). Es pot observar que les narines no estan correctament formades i no hi ha separació complerta de les cavitats nassal i oral.

 

Detall del maxil·lar (fotografiat amb el cap posat del revés sobre la taula). Manca de formació de les crestes palatines més rostrals.

 

Detall del maxil·lar (fotografiat amb el cap posat del revés sobre la taula). Defecte de formació de les narines i llavi superior. La cavitat oral i nassal estan comunicades.