En un boví femella de 4 anys, de raça frisona, s’observen edemes generalitzats de la canal i dels limfonodes. A més, la melsa presenta una gran massa d’aspecte granulomatós. Els ronyons tenen una coloració pàl·lida i múltiples petèquies.

L’estudi anatomopatològic de la mostra ha evidenciat una esplenitis purulenta-necrotitzant, multifocal, greu d’origen bacterià. Aquesta lesió s’acompanya molt probablement d’una septicèmia que permet explicar les altres lesions com l’edema i les petèquies. L’aparença tan pàl·lida del ronyó podria ser deguda a un amiloidosi secundaria a la inflamació crònica que te lloc a la melsa. Per confirmar-ho caldria fer-ne un estudi histopatològic.

Les lesions de tipus purulent a la melsa poden ser degudes a diferents organismes com ara Arcanobacterium pyogenes. En el cas dels bovins poden aparèixer per extensió d’una reticulitis traumàtica.

La presència d’una massa d’aspecte granulomatós a la melsa ens ha de fer sospitar principalment de Tuberculosi i és important remetre mostres per al seu diagnòstic definitiu. Idealment caldria enviar mostres en refrigeració que permetessin fer-ne un estudi anatomopatològic i detectar el micobacteri per biologia molecular. La mostra en refrigeració permetria, també, fer-ne un estudi microbiològic que, en aquest cas, serviria per determinar-ne la etiologia.

Restes de teixit esplènic (sageta) i massa irregular d’aspecte granulomatós (asterisc).

Restes de teixit esplènic (sageta) i massa irregular d’aspecte granulomatós (asterisc).

Ronyó d’aparença pàl·lida, probablement deguda a una amiloïdosi i amb múltiples petèquies (sageta) que indiquen una septicèmia.

Ronyó d’aparença pàl·lida, probablement deguda a una amiloïdosi i amb múltiples petèquies (sageta) que indiquen una septicèmia.

En observar la canal es poden veure edemes generalitzats (sageta).

En observar la canal es poden veure edemes generalitzats (sageta).