En un vedell de raça frisona de 7 mesos d’edat s’aprecia una àrea de coloració negrosa al teixit connectiu de la regió cervical caudal. La lesió és unilateral i el nòdul limfàtic preescapular està lleugerament augmentat de mida.

Histològicament s’aprecia un cúmul de material amorf, acel·lular i eosinòfil envoltat per una reacció fibrosa i abundants macròfags carregats amb grànuls intracitoplasmàtics de pigment marronós. El nòdul limfàtic presenta una imatge histològica de normalitat. La lesió és compatible amb un granuloma per cos estrany, molt probablement derivada de l’administració percutània d’algun producte farmacològic de caràcter oliós.

La lesió, de coloració negrosa, estava localitzada  a la regió cervical caudal prop del nòdul limfàtic preescapular.

La lesió, de coloració negrosa, estava localitzada a la regió cervical caudal prop del nòdul limfàtic preescapular.

Aspecte de la lesió al teixit connectiu.

Aspecte de la lesió al teixit connectiu.

Detall, de més a prop, del material negrós. Hiperplasia lleu del nòdul limfàtic preescapular.

Detall, de més a prop, del material negrós. Hiperplasia lleu del nòdul limfàtic preescapular.