Remeten al SESC mostres d’una massa de mida gran a la regió cèrvico-toràcica d’una truja reproductora de 2 anys de raça híbrida, que desplaça la tràquea.

La massa presenta una consistència tova, color blanquinós amb presència d’àrees hemorràgiques i d’altres de coloració groguenca. Els limfonodes estan augmentats de mida i consistència. Els inspectors sospiten d’un procés neoplàsia.

L’estudi histopatològic de la massa revel·la que es tracte de restes del timus infiltrades per una proliferació neoplàsica de cèl·lules limfoides. Com que també hi ha alteració dels limfonodes es classifica com un limfoma multicèntric.

Lesió nodular de mida gran a la regió cèrvico-toràcica.

Detall de la massa seccionada, les zones groguenques es corresponen microscòpicament a zones de necrosi.