En una femella creuada de 3 anys s’aprecien nòduls blanquinosos a la pleura i que afecten també al parènquima pulmonar. Medeixen entre 0.5 i 2 cm de diàmetre i al tall presenten un aspecte semblant al teixit adipós.

Macroscòpicament cal incloure al diagnòstic diferencial una tuberculosi, especialment si s’observa caseificació al centre dels nòduls. L’altre opció serien processos neoplàsics com per exemple un mesotelioma o un liposarcoma.

En aquest cas l’estudi histopatològic ha permès observar una proliferació neoplàsica sarcomatosa indiferenciada de manera que no es pot determinar l’orígen de la mateixa. Es descarten lesions de tipus granulomatós.

Lesió nodular disseminada la pleura parietal.

Lesió nodular disseminada la pleura parietal.