En una partida de xais menors de 12 mesos s’observen lesions blanquinoses renals en un 20% dels animals.

Histològicament la lesió correspon a una nefritis intersticial multifocal subaguda-crònica d’intensitat moderada i a una pielonefritis crònica. Es tracta, molt probablement, de la cronificació d’una nefritis purulenta (d’origen bacterià) encara que histològicament no es pot confirmar.

Al cultiu microbiològic no es va poder aïllar cap agent infecciós, probablement degut a la cronicitat de la lesió o be a la possibilitat que els animals haguessin estat tractats amb algun fàrmac antimicrobià.

Les nefritis poden ser:

  • Hematògenes: com en el cas d’una infecció per adenovirus o com a conseqüència de bacterièmies, per exemple per E. Coli, Salmonella i Brucella poden donar lesions similars.
  • Urògenes, en aquest cas estan associades a pielonefritis i l’origen poden ser infeccions bacterianes urinàries ascendents com les causades per E. Coli, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas o Corynebacterium renale.
Taques blanquinoses que aprofunditzen al parènquima.

Taques blanquinoses que aprofunditzen al parènquima.