En uns 20 animals d’una partida de xais, mascles i femelles, s’observen lesions cutànies restringides al cap: liquenificació, descamacions i crostes a la cara i a les orelles.

Al microscopi s’observen crostes extenses i molt gruixudes amb una marcada hiperqueratosi amb presència d’abundants àcars a l’estrat corni. Això s’acompanya de intensos fenòmens de degeneració i inflamació de l’epidermis amb presència de pústules intracorneals. En la dermis s’observa una molt intensa i difusa inflamació profunda constituïda per una massiva infiltració de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils que evidencien una reacció d’hipersensibilitat al paràsit.

La localització dels àcars i la distribució de la lesió a les zones sense llana és característica de Sarcoptes scabiei agent etiològic de la Sarna sarcòptica que també afecta a l’ésser humà, es tracta d’una zoonosi.

Cap de xai afectat amb lesions de sarna sarcòptica a la pell de de la cara, llavis i pavelló auricular.

Cap de xai afectat amb lesions de sarna sarcòptica a la pell de de la cara, llavis i pavelló auricular.

Detall de la hiperqueratosi al pavelló auricular.

Detall de la hiperqueratosi al pavelló auricular.

A Microfotografía d’una tinció d’Hematoxil•lina-Eosina on es pot observar una intensa hiperqueratosi (asterisc) i presència d’un àcar a l’estrat corni (requadre blau, ampliat a la imatge B). C Detall de l’infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils que s’observa a la dermis.

A Microfotografía d’una tinció d’Hematoxil•lina-Eosina on es pot observar una intensa hiperqueratosi (asterisc) i presència d’un àcar a l’estrat corni (requadre blau, ampliat a la imatge B). C Detall de l’infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils que s’observa a la dermis.