Hem rebut, recentment,  consultes sobre la presència de lesions de tipus hemorràgic a la pell del canals de l’espècie porcina que,  sovint, venen amb un diagnòstic presumptiu de síndrome de dermatitis i nefropatia porcina (SDNP).

En els dos casos que il·lustrem aquí (Figures 1 i 2) es tracta de lesions probablement causades per un estat de diàtesi hemorràgica o per manipulacions ocorregudes durant al voltant del moment del sacrifici.

Els possibles diagnòstics diferencials son:

  • Síndrome de dermatitis i nefropatia porcina (SDNP): però en el cas de la SDNP les lesions son de tipus necrotitzant i presenten coloració negre característica al centre de la lesió. És freqüent que, a més, hi hagi cert grau d’alteració renal (increment de volum del ronyó i petèquies renals, sobretot).
  • Mal roig o Erisipela (Erysipelothrix rhusiopathiae): les lesions presenten una morfologia “en diamant” molt característica. Crònicament el mal roig es pot associar amb endocarditis o artritis, però sense afectació cutània.
  • Pesta porquina clàssica i africana: presenten un quadre d’hemorràgia generalitzat i mort aguda. Els animals solen tenir febre elevada.
  • Altres afeccions de la pell: Dermatofitosi, Pitiriasi rosea, Verola porcina, Epidermitis exhudativa.

 

Hemorràgies cutànies extenses, que afecten sobretot a la part ventral de la canal.

Hemorràgies cutànies extenses, que afecten sobretot a la part ventral de la canal.

Hemorràgies petequials generalitzades a la pell i al greix.

Hemorràgies petequials generalitzades a la pell i al greix.

Lesions característiques de SDNP en un garrí, la distribució és més focalitzada en les extremitats posteriors i les lesions presenten un taca de color negre central que correspon a necrosi.

Lesions característiques de SDNP en un garrí, la distribució és més focalitzada en les extremitats posteriors i les lesions presenten un taca de color negre central que correspon a necrosi.