Canvis de coloració pàl•lids, amb zones de coloració negrosa multifocals i que profunditzen al parènquima en un fetge de porc híbrid de 6 mesos.
La resta de vísceres i la canal no presentàven alteracions destacables. A l’estudi histopatològic s’aprecien àrees de parènquima hepàtic normal alternades amb àrees de necrosi coagulativa i hemorràgia (lesió aguda) amb àrees més fibròtiques i amb infiltrat macrofàgic (lesió de caràcter mes subagut – crònic). Es tracta d’una alteració degenerativa poc freqüent aparentment en diferents graus d’evolució. La histopatología no permet determinar-ne la causa, però el tipus de lesió i la seva distribució suggereixen que podria tractar-se d’un origen isquèmic o tòxic.

Figura 1

Àrees de coloració pàl•lida, amb àrees hemorràgiques en el fetge de distribució multifocal.

Figura 2

L’aspecte visceral del fetge presenta les mateixes lesions i, si es secciona, la lesió profunditza en el parènquima.