Rebem mostres d’un pulmó d’un poltre de raça Caballo de monte del país Basco de 5 mesos d’edat amb lesions nodulars vermelloses disseminades per tot el parènquima pulmonar. Els inspectors sospiten d’un procés parasitari, concretament estrongilosi.

L’estudi histopatològic evidencia una pneumònia granulomatosa multifocal. No s’aprecien estructures parasitàries. Es realitza una tinció de gram i no s’aprecien bactèries gram positives. La tinció de Ziehl-Neelsen tampoc evidencia presència d’estuctures compatibles amb micobacteris i tant la PCR com el cultiu per micobacteris del complex M. Tuberculosi dóna un resultat negatiu.

Les lesions observades en aquest cas són de tipus inespecífic i poc freqüents. Un patró multinodular, generalitzat i granulomatós com el descrit aquí sol ser degut a una etiología bacteriana, parasitària o fúngica (aquesta última probablement indicativa d’un estat d’immunodepressió). La negativitat a les diferents proves complementaries que s’han dut a terme i l’absència de lesions parasitàries (que patològicament solen ser fàcils de reconèixer) fan que el diagnòstic no sigui concloent en aquest cas.

Lesions vermelloses nodulars generalitzades amb distribució miliar.

Lesions vermelloses nodulars generalitzades amb distribució miliar.