En un canal de porc de 6 m de raça híbrida comercial s’observa una lesió cutània de coloració negrosa, miliar i marcadament delimitada. La distribució és bilateral i les taques fan cert relleu.

Microscòpicament les lesions corresponen a barbs (comedones, en castellà). Consisteix en quists fol•liculars plens de queratina, alguns d’ells associats a una reacció inflamatòria de cos estrany per ruptura del quist.

És una lesió rarament descrita en porc. En altres espècies el seu origen pot ser actínic (per exposició a la llum del sol), degut a certes endocrinopatíes (hiperestrogenisme, hiperadrenocorticisme), per aplicació tòpica de corticoides o d’orígen congènit.

Es pot observar que la zona de pell lesionada esta molt ben delimitada.

Es pot observar que la zona de pell lesionada esta molt ben delimitada.

La distribució de la lesió és bilateral.

La distribució de la lesió és bilateral.

Detall de la lesió cutània.

Detall de la lesió cutània.