En una canal de porc, mascle, de 6 mesos d’edat s’observen múltiples lesions nodulars blanquinoses a pulmó, pleura parietal, a nivell del diafragma i al fetge.

Tot i no tenir un aspecte caseós la sospita dels inspectors era que es tractés d’un cas de tuberculosi.

L’estudi histopatològic va evidenciar que es tractava d’una neoplàsia maligna de cèl·lules rodones: limfosarcoma. En porc, les lesions de tuberculosi tenen un caràcter més proliferatiu que necròtic i, macroscòpicament, poden tenir aspecte de neoplàsia. Per tant, era necessari descartar que es tractés d’un brot de tuberculosi. Les lesions tuberculoses en porc poden estar causades per micobacteris del complex M.tuberculosis i per M.avium.

Lesions nodulars blanquinoses a pleura parietal i a pulmó.

Lesions nodulars blanquinoses a pleura parietal i a pulmó.

Lesions nodulars blanquinoses a fetge.

Lesions nodulars blanquinoses a fetge.

Imatge de la histopatologia del fetge on es mostra una proliferació de cèl·lules rodones (part superior esquerra, de color més blavós). A més augments es poden observar les cèl·lules neoplàsiques.

Imatge de la histopatologia del fetge on es mostra una proliferació de cèl·lules rodones (part superior dreta, de color més blavós). A més augments (cantonada inferior esquerra) es poden observar les cèl·lules neoplàsiques.