En un vedell mascle d’onze mesos es van observar lesions nodulars disseminades per les cavitats toràcica i abdominal. Afectaven a la pleura i al peritoneu i també a visceres com el cor, els pulmons i al fetge. S’acompanyaven d’un abundant exsudat de coloració groguenca.

Degut a l’aparença nodular de la lesió i la edat de l’animal es va incloure dins el diagnòstic diferencial una possible tuberculosi. A la secció els nòduls no estàven calcificats i tenien un aspecte homogeni i de coloració groguenca- blanquinosa

L’estudi histopatològic va evidenciar una proliferació neoplàsica maligne  de cèl·lules epitelials amb patró de creixement papil·lar. Aquestes cèl·lules es podien observar també a l’interior de vasos limfàtics (limfangiosi carcinomatosa) i al parènquima del linfonode. Es va establir una diagnòstic de mesotelioma maligne.

Es tracta d’una neoplàsia força comú en bestiar boví i s’ha descrit de forma congènita en fetus i vedells. En persones, s’associa la forma pleural amb l’inhalació de fibres d’asbestos, però en animals aquesta relació no s’ha arribat a confirmar.

Múltiples lesions nodulars a les seroses.

Múltiples lesions nodulars a les seroses.

Detall de les lesions a la pleura parietal.

Detall de les lesions a la pleura parietal.