En un euga pirinenca catalana de 12 mesos es van observar múltiples lesions nodulars al parènquima hepàtic.

L’examen histopatològic va revelar lesions inflamatòries de tipus granulomatós, riques en eosinòfils amb presència d’estructures parasitàries al seu interior compatibles amb d’ous del nemàtode hepàtic Calodium hepaticum (Capillaria hepatica).

En el diagnòstic diferencial cal incloure altres nemàtodes Strongylus edentatus o, menys freqüent, S.equinus i lesions produïdes per paràsits cestodes com E.granulosus (quist hidatídic) i migració de larves de Cysticercus tenuicollis (fase larvària de Taenia hydatigena).

Múltiples lesions nodulars que profunditzen en el parènquima hepàtic.

Múltiples lesions nodulars que profunditzen en el parènquima hepàtic.

Micrografía d’hematoxil•lina eosina. Es pot observar la reacció inflamatòria al voltant d’ous del nemàtode hepàtic Calodium hepaticum (Capillaria hepatica) (sagetes).

Micrografía d’hematoxil•lina eosina. Es pot observar la reacció inflamatòria al voltant d’ous del nemàtode hepàtic Calodium hepaticum (Capillaria hepatica) (sagetes).