En una vaca frisona de 5 anys s’observen múltiples nòduls blanquinosos, de color blanquinós-groguenc, aspecte caseós i de mides compreses entre 2 i 10 mm de diàmetre. Estan afectats el miocardi, el diafragma i també el múscul masseter. Els inspectors sospiten d’un cas de cisticercosi bovina i envien les mostres per fer confirmació histopatològica.

Malgrat que, macroscòpicament, es tracta, efectivament, de lesions compatibles amb granulomes parasitaris típics de Cysticercus bovis l’observació microscòpica evidencia que es tracta de lesions de miositis embòlico metastàsica multifocal greu. És a dir lesions de caràcter purulent-necrotitzant amb presència de bacteris molt probablement originades en un focus primari (no informat) en una altra localització, com ara una endocarditis valvular bacteriana o una lesió abscedificant en algun altre punt del canal.

Lesió nodular groguenca al múscul masseter.

Lesió nodular groguenca al múscul masseter.

En el miocardi es van observar múltiples lesions groguenques blanquinoses.

En el miocardi es van observar múltiples lesions groguenques blanquinoses.

El diafragma també presentava múltiples lesions d’aspecte nodular.

El diafragma també presentava múltiples lesions d’aspecte nodular.

Talls de teixit muscular, fixats en formol, on es poden observar les lesions.

Talls de teixit muscular, fixats en formol, on es poden observar les lesions.

Microfotografia de la tinció d'Hematoxil·lina Eosina. Teixit muscular amb una lesió amb necrosi central rodejada d'un infiltrat inflamatori purulent i una reacció macrofàgica limfocítica amb evident activació vascular.

Microfotografia de la tinció d’Hematoxil·lina Eosina. Teixit muscular amb una lesió amb necrosi central rodejada d’un infiltrat inflamatori purulent i una reacció macrofàgica limfocítica amb evident activació vascular.