Una truja reproductora de 3 anys presenta múltiples lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal de mida variable, consistència dura i color blanquinós. Aquesta lesió s’observa als ovaris, al fetge, a la melsa, bufeta urinària, epiplons, diafragma i estómac.

Dins el diagnòstic diferencial cal contemplar la possibilitat d’una neoplàsia ovàrica com un cistadenocarcinoma ovàric que hagi fer metàstasi per sembra a la cavitat abdominal. No es poden descartar altres neoplàsies (com ara mesotelioma o limfoma) i processos inflamatoris com la Tuberculosi (perlada).

L’estudi histopatològic ha demostrat que es tracta d’una proliferació neoplàsica de cèl·lules limfoides, per tant el diagnòstic final és de limfoma multicèntric.

Múltiples nòduls blanquinosos, i alguns envermellits, a les superfícies seroses de la cavitat abdominal. Aquest patró és típic de metàstasis per sembra.

Múltiples lesions nodulars al parènquima esplènic.

Múltiples lesions nodulars al parènquima esplènic.

Metàstasis al parènquima hepàtic. Es pot observar que els nòduls profunditzen dins el parènquima, la qual cosa pot suggerir metàstasi hematògena.

Nòduls blanquinosos a la superfície ovàrica.