Arriben imatges i mostres d’un porc mascle, creuat de 6 mesos amb lesions nodulars blanquinoses disseminades per la cavitat abdominal.

La majoria dels nòduls mesuraven entre 1 i 5 cm però n’hi havia de mida més gran, fins a 15 cm de diàmetre. La consistència de les masses era variable. Els inspectors sospitaven d’un limfoma.

L’estudi histopatològic de les masses va rebel·lar que es tractava d’una proliferació neoplàsica de cèl·lules rodones/polièdriques molt anaplàsiques (desdiferenciades) difícils d’identificar morfològicament amb un tipus cel·lular concret. Mitjançant tècniques immunohistoquímiques es va descartar que aquestes cèl·lules presentessin marcadors de teixit limfoides. Per tant, tot i que no concloent, el diagnòstic més probable es que es tracti d’un mesotelioma: neoplàsia de la serosa abdominal.

En casos com aquest és important incloure en el diferencial lesions causades per micobacteris.

Múltiples lesions a la superfície de la melsa que conflueixen en una massa allargada de gran mida. La serosa intestinal també es veu afectada.

Múltiples lesions a la superfície de la melsa que conflueixen en una massa allargada de gran mida. La serosa intestinal també es veu afectada.

Presència de lesions a la superfície del fetge.

Presència de lesions a la superfície del fetge.

Els ronyons, el mesenteri i el peritoneu parietal també estaven afectats.

Els ronyons, el mesenteri i el peritoneu parietal també estaven afectats.