Es remeten mostres d’una canal de porcí amb lesions nodulars a fetge, ronyó, cor, múscul i limfonodes. Es vol descartar que es tracti d’una micobacteriosi.

Totes les lesions observades (ronyó, fetge, cor i limfonodes) estan constituïdes per una mateixa proliferació neoplàsica de cèl·lules rodones. Es descarta la presència de lesions compatibles amb micobacteriosi.

La caracterització immunohistoquímica de la mateixa permet concloure que es tracta d’un limfoma de cèl·lules T.

Lesions nodulars blanquinoses multifocals al ronyó.

Lesions als limfonodes submandibulars.

Lesions nodulars blanquinoses, multifocals al fetge.

Imatge histològica amb característiques de malignitat amb mitosis (sagetes). Immunohistoquímica positiva per marcadors de limfòcits T (CD3) i negativa per limfòcits B (CD79); aquests resultats indiquen que es tracta d’un limfoma de cèl•lules T.