En una vaca femella, Bruna dels pirineus, de 15 anys es van observar lesions nodulars quístiques múltiples a la cavitat abdominal.

En el diagnòstic diferencial d’aquesta lesió calia incloure:

1) Neoplàsia primària del peritoneu com ara un mesotelioma.

2) Lesions granulomatoses com ara una tuberculosi perlada.

L’estudi histopatològic va evidenciar una proliferació neoplàsica metastàtica maligna de cèl·lules ovàriques de la granulosa.

Lesions nodulars múltiples adherides i disseminades per la serosa abdominal. Aquest patró de metàstasi s’anomena “metàstasi per sembra”. Cèl·lules neoplàsiques es desprenen de la superfície del tumor primari i s’implanten al peritoneu.

Detall de les metàstasis de la paret abdominal. Cal contemplar en el diagnòstic diferencial lesions granulomatoses com ara les de Tuberculosi perlada.

Detall de les metàstasis de la paret abdominal. Cal contemplar en el diagnòstic diferencial lesions granulomatoses com ara les de Tuberculosi perlada.

Lesió neoplàsica a la serosa peritoneal visceral. Les lesions són múltiples i quístiques, algunes amb contingut hemorràgic.

Lesió neoplàsica a la serosa peritoneal visceral. Les lesions són múltiples i quístiques, algunes amb contingut hemorràgic.

 A més, es van observar lesions de telangiectàsia al fetge. En principi sense que tinguin cap relació amb la presència de la neoplàsia.

A més, es van observar lesions de telangiectàsia al fetge. En principi sense que tinguin cap relació amb la presència de la neoplàsia.