En una canal d’una euga de 21 anys de raça creuada s’observa la presència de varies masses de consistència molt dura (pètria) i de mida considerable (10-15 cm) localitzades en el lòbul apical dret i en els marges ventrals dels lòbuls diafragmàtics dret i esquerra.

L’estudi histopatològic va evidenciar la presència de lesions multifocals de caràcter inflamatori, granulomatós i molt cronificat. Aquestes lesions desenvolupaven àrees de extensa fibrosi i mineralització o metaplàsia òssia (significa que es genera teixit ossi al centre de la lesió fibrosa, la qual cosa explica la duresa de les lesions observades a la canal).

Es van realitzar una sèrie de proves per tal de determinar la causa d’aquestes lesions inflamatòries:

  • La tinció de Ziehl Neelsen no va permetre identificar la presència de micobacteris. Tant la PCR directa com el cultiu de micobacteris van donar resultats negatius.
  • La tinció de Gram no va permetre observar bacteris gram positius.
  • La tinció de Groccott tampoc va permetre observar estructures fúngiques.

No ha estat possible determinar l’etiologia d’aquestes lesions ja que la seva cronicitat tant avançada impedeix identificar-ne la causa. Es descarta, en qualsevol cas que es tracti d’un procés neoplàsic.

Dins el diagnòstic diferencial es va considerar també una fibrosi multinodular pulmonar equina, malaltia associada a la infecció per herpesvirus equí 5, un cop més la cronicitat de les lesions observades fa que sigui difícil associar-ho a aquesta entitat.

Lesions al parènquima pulmonar.

 

Lesions al parènquima pulmonar.

Lesions al parènquima pulmonar.

 

Secció longitudinal d’una de les masses un cop descalcificada.