Amb certa freqüència s’observen taques d’aspecte hemorràgic a la paret intestinal de pollastres, a nivell del duodè.

Aquest tipus d’imatges en granja es veuen relativament sovint, però no hi ha una causa gaire definida. No es considera una lesió, per se, donat que les dues explicacions que hi ha són:

  • Canvis produïts per l’eutanàsia. En eutanasiar l’animal es  trenquen petits vasos i formen aquesta imatge de punt vermells.
  • A la literatura les associen a àrees d’hematopoesi extramedul·lar o àrees de congestió.

Es poden veure tant en animals sans com malalts. O sigui que, en principi, no se’ls atorga gaire importància patològica.

Taques vermelloses de distribució multifocal a la paret del duodè, es poden observar des de la serosa.

Aspecte de la lesió des de la mucosa, un cop obert l’intestí.